Venstre i helsingørBeskæftigelse 

I Venstre er vi optaget af beskæftigelsespolitik. At være en del af et fællesskab, hvor man ikke alene kan forsørge sig selv, men er med til at bidrage til de fælles opgaver, er den mest fundamentale forudsætning for den enkeltes tilfredshed med livet. I Helsingør kommune er det næsten hver femte af vores borgere i den arbejdsdygtige alder (16-66 år), der er på overførselsindkomst. 

Helsingør Kommune bruger derfor hvert år ca. 500 millioner kroner på beskæftigelsesområdet. Venstre vil derfor arbejde på, at de, der kan bidrage med deres arbejdskraft med kærlig men fast hånd, bliver hjulpet til det. Målsætningen skal være at reducere de årlige omkostninger til beskæftigelsesområdet med mindst 10% inden 2025


Velfærd 

Hvis vi i fremtiden skal sikre, at vi som samfund kan levere på det andet store emne for Venstre; velfærd med særlig fokus på omsorg for ældre samt børne/unge, er der behov for at få flere i den arbejdsdygtige alder til at bidrage i stedet for at modtage. I takt med at der kommer en højere andel af ældre borgere, er der behov for at ressourcerne anvendes fornuftigt. Derfor vil Venstre arbejde for at der skabes friere rammer for til dem, der skal levere velfærden. I Venstre vil vi arbejde for, at budgetterne er i balance. 

Alt for mange ydelser på ældreområdet afsættes der ikke budget til såsom specialiseret genoptræning, nøglekort osv. Osv. Det betyder, at området allerede har merforbrug inden et givent budgetår begynder. Der skal afsættes de fornødne midler til området for, at vi kan levere en omsorgsfuld ældrepleje, hvor kvalitet og trivsel går hånd i hånd. Konkret vil Venstre arbejde for budgetter i balance samt muligheden for, at der kan oprettes ægtepar-boliger på vores plejehjem. Det er hårdt for et ægtepar at skulle skilles ad efter 60 års ægteskab, fordi den ene ægtefælle bliver meget plejekrævende. Mennesket skal sætte før systemet, med højere grad af valgfrihed.

Grøn omstilling

Venstre står fuldt bag ønsket om grøn omstilling, og målsætningen om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70% inden 2030. I modsætning til andre partier vil vi ikke diktere, hvordan borgerne skal leve deres liv, så vi kunne ikke drømme om at bestemme, hvor meget kød man må spise, eller hvor mange gange man må flyve på ferie. 

Vi tror på, at borgerne i Helsingør også ønsker at bidrage til klimamålet, men med gulerod frem for pisk, og med reelle forbedringer frem for symbolske indsatser. Et af de helt store potentialer ligger i klimaforbedringer i boliger, så vi vil arbejde for, at man kan få lettere adgang til rådgivning om forbedringer i både private hjem og erhverv.