Thomas Bak på Helsingør station
Nordsjællands infrastruktur skal ud af respiratoren og i gang med genoptræning.

 

Hvis du er en af de flere tusinde pendlere, som hver dag tager motorvejen fra Nordsjælland ind mod København, kan du sikkert nikke genkendende til dette billede: Du kører hjemmefra i god tid, synes du. Du prøver endda at komme lidt tidligere ud af døren, for du skal nå et møde kl. 9 og vil gerne hænge din frakke på din egen knage i stedet for over stolen i mødelokalet. Du hører som altid P4, for der får du trafikmeldinger med korte mellemrum. Du skal fra Helsingør og være på Frederiksberg helst 8.45. På dit ur står der lige nu 7.15. Der er lidt kø ud af Helsingør. Trafiklysene er ikke rigtig koordineret og tager vist mest højde for den tunge trafik fra Helsingør-Helsingborg-forbindelsen. Der er bare ingen tung trafik lige nu. Kl. 7.45 rammer du motorvejen. Så kører det endelig som smurt. Ingen uheld; ingen kø. Alt går som planlagt. Men så kommer du til til- og frakørslen ved Kokkedal og Fredensborg. BUM! Du holder helt stille. Hvad sker der!!??? Absolut ingenting. Der er så meget tilkørsel fra Kokkedal og Fredensborg, at ingen kommer frem. Du kører i 1. gear, op i 2. gear, ned i 1. gear igen. Elastikkørsel kalder de det på P4. Nu er klokken 8.05, og du holder stille ud for frakørslen til Hørsholm, men du ved allerede, hvad klokken har slået, for du har prøvet det før netop her: Du kommer for sent til dit møde kl. 9, selvom du er taget hjemmefra kl. 7.15, altså 1 ½ timer før for at køre knap 55 kilometer.

- Nedprioriteringen af infrastrukturen i Nordsjælland har stået på alt for længe, og nu skal der nye boller på suppen, siger Thomas Bak, kandidat til Folketinget for Venstre i Helsingør. -  Det giver ingen mening, at København som er hovedstad og dermed vækstmotoren i Danmark skal holdes nede og have en underudviklet infrastruktur og dermed betale prisen for, at der bliver anlagt endnu en milliarddyr motorvej på en halvøde strækning i Jylland. I sidste ende er det virksomhederne i hovedstadsområdet, som betaler prisen, fordi der spildes værdifuld tid, hver gang med medarbejder kommer for sent på grund af uendeligt lange køer på samtlige indfaldsveje til København og hver gang fx Kystbanen endnu en gang sætter for få og for korte tog ind i det travleste tidsrum på dagen eller aflyser tog. Det koster også kassen på miljøkontoen.

Thomas Baks hjerte banker i den grad for infrastruktur, og han har et bud på, hvad der er behov for, og hvad der skal ske. Og hvad kan vi vælgere gøre? Holde os informerede, deltage i den offentlige debat og være med til at udfordre de folkevalgte på Christiansborg. Du kan begynde her.

 

- - - - Et interview med Thomas Bak - - - -

 

Fortæl os om din baggrund og erfaring
inden for infrastruktur.

Jeg har i 10 år været formand for trafik- og infrastrukturudvalget i Fredensborg. Den første, største og vigtigste opgave af dem der rakte ud over kommunegrænsen var at sikre, at de nordsjællanske kommuner, og de lokale folketingsmedlemmer og kandidater fik ”koordineret” ønskerne. Skal man trænge igennem på borgen, skal vi lokalt være enige. Det blev vi, og vi fik prioriteret 3 projekter: Et i hver af de tre nordsjællandske fingre. Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen, forlængelse af Hillerødmotorvejen helt til Hillerød, og vigtigst (set med mine briller) Kystbanen. Der var masser af andre ønsker, men skyder vi med spredehagl, rammer vi ikke plet.


Kan du tegne et billede af udviklingen inden for infrastruktur
de seneste 10-20 år?

Lad os se på nogle eksempler på overskrifter om motorveje i Jylland: Motorveje. Den jyske trafikmafia er genopstået; Omkring Sengeløse Gadekær er der formentlig mere trafik, end der er på en jysk motorvej; Jysk hærvejsmotorvej rykker tætter på. Og der er mange flere overskrifter fra de store dagblade, som handler om, at der er investeret 3 gange så meget i infrastruktur i Jylland, som der er investeret i infrastruktur omkring hovedstadsområdet de seneste 10-20 år. Den jyske motorvejsmafia mangler modspil, og derfor skal vi arbejde tættere sammen i de 6 kommuner i Nordsjælland, så vores behov for en opgradering af infrastrukturen kommer øverst på dagsordenen.


Hvilken betydning har Kystbanen?

Kystbanen er, sammen med Helsingørmotorvejen, de to trafikale livsnerver for transporten til og fra os. Kystbanen skal vigtigst af alt have en høj driftsstabilitet og hyppige afgange. Det har den ikke i dag, og politisk er det derfor en vigtig opgave at få det sikret.

Vi vil stadig have, at Kystbanen kører til lufthavnen. Det er afgørende vigtigt for os at bevare den direkte forbindelse, hvad enten vi skal på ferie eller på arbejde, og den sikrer både komfort og arbejdspladser. De svenske tog skal ikke fortsætte op af Kystbanen. De skal have endestation på Hovedbanegården og derfra returnere til Sverige. Svenske indlandsforsinkelser skal ikke forplante sig til Kystbanen.

S-tog på Kystbanen er ikke en løsning. Dels tager det mange år at stille hele systemet om, inkl. nødvendige ombygninger af alle perronerne langs kysten. Dels er der i forvejen endnu mindre plads i de to spor, der benyttes til S-tog fra Østerport og til Hovedbanen (Boulevard-røret), end der er i to regionaltogsspor.


Hvordan påvirker nedprioriteringen af infrastrukturen de arbejdssøgende i Nordsjælland?

Helt konkret betyder det jo, at folk er mindre tilbøjelige til at arbejde og bosætte sig i vores område, hvis det i tager 1½ time blot at komme til København og tilsvarende at komme hjem igen. Så spilder man 15 timer om ugen, blot på transport. De timer kunne man jo i stedet arbejde, hvis det bare var lokalt. Det er dårligt for skatteindtægterne, hvis vores borgere og virksomheder ikke har gode vilkår, inkl. tilstrækkelig infrastruktur. I værste fald kan det koste arbejdspladser, fordi vores virksomheder flytter til andre egne af landet, hvor infrastrukturen er bedre.


Hvilke store infrastrukturprojekter er i gang i Danmark lige nu?

Lige nu prioriteres de store sygehusbyggerier. Det tager råderummet fra offentlige investeringer. Når der åbnes igen, og det forventes at ske inden for de kommende par år, så skal infrastrukturen prioriteres, og heldigvis lader til at være enighed bredt om den dagsorden. Kampen bliver så snarere, om hvilke projekter der konkret bliver valgt.


Hvad er løsningen?

Løsningen er, at vi står sammen som egn. Man kan se, at det virker. Se fx på Herning. Hele Midt- og Vestjylland fik først sikret motorveje fra Vejle til Herning, så fra Århus til Herning, og nu fra Herning til Holstebro. Hele Holstebroegnen bakkede op om de to første projekter, fordi de vidste, at det var forudsætningen for, at de kunne få en motorvej, at den kom til Herning først.


Hvad vil du konkret gøre, hvis du bliver valgt ind?

Jeg vil helt konkret arbejde målrettet på, at der kommer midler til infrastruktur, og når de skal prioriteres over hele landet, vil jeg kæmpe for, at midlerne bliver brugt der, hvor der allerede i dag er trængsel dvs. Kystbanen og Helsingørmotorvejen.


Hvad kan vi vælgere gøre?

Vælgerne kan stemme på politikere, der har infrastruktur højst på dagsordenen.


Hvad skal vi være opmærksomme på
i den kommende valgkamp?

På infrastrukturområdet skal vi tænke på at have nogle politikere, der vil fokusere på de projekter, der er vigtige for os. Vælger vi politikere der ikke har Nordsjællands-området som fokusområde, så ender vi i glemmebogen, når der skal prioriteres. Og tro mig: De jyske folketingsmedlemmer har helt andre prioriteter end Kystbanen og nordsjællandske motorveje.


Thomas Bak - ny folketingskandidat - frivillige søges

Som annonceret afholdt vi i går aftes opstillingsmøde mhb. at få valgt kredsens ny kandidat til Folketinget.

Der var fint fremmøde, og efter Thomas Bak fik præsenteret sig selv og sine politiske mærkesager, var der livlig debat med medlemmerne. Herefter skred vi til afstemning, og Thomas blev valgt med samtlige fremmødtes stemmer.
Thomas takkede for valget, og betonede herefter, at han er VORES (medlemmernes) kandidat og derfor meget gerne hører fra medlemmer med forslag, ris og ros. Thomas kan kontaktes direkte på e-mail thomasbak2980@gmail.com og telefon 26724618 Thomas er meget interesseret i at komme ud til lokale arrangementer, så hvis man hører om eller har forslag til debatmuligheder, erhvervsklubber o.lign må man meget gerne kontakte undertegnede eller Thomas.

I forbindelse med det forestående valg får vi brug for opbakning fra medlemmerne. Jeg har allerede modtaget tilsagn fra nogle stykker, men vi har bl.a. brug for at få formeret nogle lokale plakatophængningsteams, der i deres helt lokale område vil indgå i de effektive grupper, der hurtigt kan dække de vigtigste veje.
Hvis man er frisk på at lægge nogle timer når valgballonen går op, har vi brug for lokale kræfter i:

  • Helsingør by
  • Ålsgårde
  • Hornbæk

  • Espergærde

  • Tikøb

  • Snekkersten

  • Kvistgård

Man vil som nævnt indgå i et lokalt team og få behørig instruktion i hvordan det foregår i disse teams. Kontakt mig meget gerne med angivelse af det/de lokalområder man har lyst til at hjælpe i. 
Vi får også brug for hjælp med at uddele brochure og tale med vælgerne i lokalområderne (gågader, bycentre, stationer osv.). Det er som regel sjovt, og man skal ikke være bange for at tage nogle diskussioner med sit liberale udgangspunkt.  Meld også gerne hvis du har lyst til det, og hvorhenne i givet fald. Her vil vi også sammensætte lokale teams, så man ikke kommer til at stå alene.
Derudover arbejder vi videre med idéen om at etablere en midlertidig politik-butik i gågade-området i Helsingør midtby. Hvis det falder på plads, får vi brug for hjælp til at bemande den. Det vil indebærer at man er i butikken i de timer man har mulighed for. Her uddeler man materiale til "strøgkunder", serverer en kop kaffe, og evt. forsøger at rekruttere "kunderne" som medlemmer af Venstre. Det kan f.eks. være nogle af vores pensionerede medlemmer og medlemmer, der har mulighed for at arbejde på distance (der vil være kontorarbejdsplads og internetadgang).Det er naturligvis også tanken at butikken skal bruges til at afholde debatmøder, politisk fredagsbar og andre idéer vi arbejder med i bestyrelsen.
Så der er nok at tage fat i  - det bliver et fantastisk spændende forår og valgperiode, og jeg håber I som medlemmer vil bakke op om vores nye kandidat og aktiviteterne.

Venlig hilsen

Bjørn Cronquist

Formand for Venstre i Helsingør


Den 13. februar 2019

Lidt som EM ’92

   Det er et stort skridt at gå fra aktiv lokalpolitik til at stille op til Folketinget, og så endda i 11. time med max 4 måneder til, at folketingsvalget skal afholdes. Det er lidt som EM ’92, men Thomas Bak er gået i gang med at varme op for længst. Vi er gået en tur rundt om Kronborg sammen med Thomas og sætter os derefter på en lokal café til en kop kaffe og en snak. Mød Thomas her.

                         - ET BAGGRUNDSINTERVIEW MED THOMAS BAK –

Fortæl lidt om hvem du er, og hvor du kommer fra.

   Jeg er 39 år og bor i Kokkedal sammen med Rebecca. Jeg er uddannet HD i regnskabsvæsen og økonomistyring fra Handelshøjskolen, dengang den hed det. Jeg er født og opvokset i Randers, men flyttede siden med min forældre til Djursland, da min mor fik nyt job inden for forsvaret. Begge mine forældre er tjenestemænd, min far, som netop er gået på pension på det lokale sygehuse, og min mor i forsvaret. Da politikerne i 1990’erne stort set afviklede koldkrigsforsvaret, inkl. lukkede ingeniørregimentet i Randers, søgte min mor ny stilling i forsvaret og endte som lejrforvalter for en af forsvarets skydelejre. Jeg har to yngre brødre og fem nevøer/niece.

   En af mine store passioner er whisky, hvor jeg selv og sammen med en kammerat og nogle whiskyklubber, har en række fade, som vi selv importerer. Jeg er selvstændig inden for økonomi og ejendomsadministration, og derudover arbejder jeg på deltid som formand for brancheorganisationen FDA (Forenede Danske Antenneanlæg).

Hvorfor stiller du op til Folketinget for Venstre?

   Jeg stiller op til Folketinget, fordi der en række udfordringer, jeg vil kæmpe for, at vi får fundet samfundsmæssige løsninger på. Det er for nemt blot at brokke sig og råbe op om, at politikerne er uduelige.

 

Hvilken erfaring tager du med fra dit liv som lokalpolitiker?

   Min erfaring inden for politik er både fra min tid som medlem af byrådet i Fredensborg i 3 perioder og som suppleant i Regionsrådet. I den foregående regionsrådsperiode var jeg indsuppleret i ca.halvdelen af perioden, da flere af vores partifæller i perioder ikke kunne varetage hvervet pga. udstationering, uddannelse i udlandet og en større hjerteoperation.

Har du nogen mærkesager?

   Ja, jeg har 4 mærkesager: Infrastruktur, Miljøet og klimaet, Indvandring og Retfærdighed i vores velfærdssamfund.

Hvad er det inden for infrastruktur, du gerne vil sætte dit fingeraftryk på?

   Mit hjerte banker i den grad for infrastruktur, og det interessante netop i Helsingør er, at det både har stor lokal bevågenhed og national interesse.
Vi har Kystbanen som det vigtigste. Kystbanen skal køre langt bedre, end den gør i dag. Som pendler dur der det ikke, at man ikke kan stole på, at toget kører. Vi har krav på at vide, hvornår vi er fremme, så vi kan holde vores aftaler og passe vores arbejde.
På den korte bane skal vi have sikret, at der er tilstrækkelig med tog i reserve, og at der er personale nok til, at tog ALDRIG aflyses pga. ”personalemangel”.
På den længere bane skal vi have genetableret overhalingsspor, så et forsinket eller nedbrudt tog ikke skaber prop bagud i systemet. Vi skal bevare vores direkte tog til lufthavnen, men uden at det betyder, at tog fortsætter længere op i Sverige. Kan togene ikke vende i Kastrup, skal de vende i Malmø. Det er hverken rimeligt for os eller svenskerne, at indenrigsforsinkelser forplanter sig til nabolandet. Hvis vi skal til Helsingborg eller Landskrona, så tager vi jo heller ikke toget, men blot færgen over på den anden side af sundet.

   Helsingørmotorvejen skal vi ej heller glemme. Hver dag står trafikken stille mellem Nivå og Hørsholm, og når man så endelige kommer ind til Nærum er den gal igen, for slet ikke at nævne at de bilister, der fortsætter ud på Motorring 3, også kører i kø.
Helt konkret skal vi have den allerede vedtagne 2. etape af udvidelsen af Helsingørmotorvejen fra Hørsholm S til Hørsholm C tilbage på sporet, inkl. at der skal laves ordentlige autoværn og nødspor helt til Kokkedal, så trafiksikkerheden også er i orden.

 

Hvad vil du gøre for miljøet og klimaet?

   Jeg tror, at miljøet kommer til at fylde rigtig meget på den politiske dagsorden op til folketingsvalget. Meget mere end de fleste tror. Øverst på min miljøpolitiske dagsorden står helt klart vores drikkevand, som vi skal være meget bedre til at passe på. Du kender det sikkert, når du er på ferie i udlandet. Noget af det første, som mange af os spørger om er, om vi kan drikke vandet i hanerne. Og rigtig mange steder får vi desværre det svar, at nej, det kan du desværre ikke. Sådan må det aldrig blive i Danmark. Vi har noget af verdens reneste og mest velsmagende drikkevand, og det skal vi blive ved med at have. Vi skal sikre, at vi også om 50 og 100 år har rent grundvand i Danmark, og derfor må samfundet enten købe eller kompensere jordejerne for at bruge jordene, så der ikke sker varig forurening.

Hvorfor er indvandring stadig en udfordring i Danmark?

   Jeg mener helt grundlæggende, at alle er velkomne i Danmark, hvis bare de bidrager til det danske samfund og opfører sig ordentligt. Eller med andre ord: Skik følge eller land fly.
Hvor meget man end kunne ønske sig det, så kan vi ikke skrue tiden 40 år tilbage til dengang, hvor der var 50.000 indvandrer af ikke-vestlig afstamning i Danmark. Vi ligger, som vi selv har redt. Vi har ikke stillet krav til dem, der kom herop, men blot givet dem bred vifte af offentlige ydelser, og accepteret, at deres adfærd er anderledes. Man får, hvad man be’r om, og jeg kan godt forstå, at de mennesker, der kan se en bedre tilværelse i Danmark, vælger at forfølge den. Hvad jeg ikke forstår, er de politikere, der ikke greb ind i tide. Måske vi skulle overveje at sige, at man som udlænding slet ikke kan få penge i offentlige ydelser. Man kan få en bolig, adgang til sundhedsydelser og mad/tøj, men ingen rede kontanter. Kontanter er noget man selv tjener, ikke noget man får af det offentlige? Det kunne være spændende at se, om det kunne være en løsning, men det er jo nemmere sagt end gjort.

Hvad betyder retfærdigheden for velfærdssamfundets fremtid i Danmark?

   Jeg går meget op i balancen mellem antallet af skatteNYDERE og skatteYDERE i Danmark.
Et velfærdssamfund kræver mange skatteindtægter, og hvis vi fremadrettet skal opretholde vores velfærdssamfund, kræver det, at skatteYDERNE altid finder niveauet for deres skattebetaling retfærdig. SkatteYDERNE skal være i flertal. Folk på kontanthjælp betaler ikke skat, men får skattebetalte ydelser udbetalt. De er derfor skatteNYDERE. Der kan altid findes nogle, som har det stramt og bør have mere hjælp, men vi må erkende, at skatteindtægter er en begrænset ressource. SkatteYDERNE skal opleve en langt større grad af retfærdighed i fordelingen af Statens skatteindtægter, end de gør i dag, for det vil få flere til at se meningen med at arbejde – og dermed bidrage til velfærdsstaten.
Der skal være gode økonomiske rammer for pensionister, børn, skoleelever, studerende og de syge, men at vi bruger et større 2-cifret milliardbeløb på ikke-vestlig indvandring forstår jeg ikke. Folk af udenlandsk herkomst, der ikke aktivt bidrager til det danske samfund, mener jeg ikke skal betænkes med skattekroner, når vi eksempelvis kan se, hvor lidt mange af vores folkepensionister har til rådighed. Det er jo dem, der har bygget vores samfund op. Og det finder jeg faktisk direkte uretfærdigt. Derfor skal vi tale meget mere om retfærdighed, for det er et begreb, som vi alle sammen forstår og har en mening om. De fleste af os danskere er opdraget med en sans for, hvad der er retfærdigt. Derfor skal retfærdigheden tage pladsen for den ligheds/ulighedsdebat, som venstrefløjen har startet og som kræver alt for meget forklaring. Jeg vil faktisk gå så langt som at hævde, at det skaber ulighed i debatten i det offentlige rum at bringe begreber på banen, som danskerne ikke er opdraget med.

Er der mange borgere, som skriver til dig?

   Ja, og jeg svarer på alle henvendelser. Jeg synes, at noget af det vigtigste som politiker er, at man reagerer, når nogen viser interesse for et emne, uanset hvor lille og lokalt det er. Det er så ikke sikkert, at jeg er enig med borgeren, og sådan er politik jo, men jeg vil gerne gøre mit til at hjælpe de borgere, som henvender sig til mig. Jeg ved, at det er noget, som mange borgere sætter stor pris på ,og der er også mange som bliver overraskede over at få svar, men det politiske hverv forpligter, hvad enten det er på lokalt eller landspolitisk plan. Som politiker er jeg her for borgernes skyld. Ikke for min egen skyld. Jeg har lært, at når borgere henvender sig, så er det, fordi de virkelig har noget på hjerte, og jeg synes, at alle har krav på at blive taget alvorligt. Og allerede her de seneste par dage, efter at bestyrelsens indstilling er offentliggjort, har jeg fået den første henvendelse, og den var netop vedr. Kystbanen.

Hvad brænder du for?

   Dybest set brænder jeg for det liberale projekt, som handler om den størst mulige grad af frihed under ansvar til alle danskere. Jeg vil også gerne være med til at skabe mere retfærdighed i vores samfund og i den måde, vi indretter vores samfund på. Jeg vil være med til at skabe en langt bedre balance imellem skatteNYDERE og skatteYDERE. Som det er i dag, er der for mange skatteNYDERE. Vægtskålen er tippet over, og vi skal have systemet tilbage i balance.

Hvad er dine planer for de kommende 4 måneder?

   For at sige det kort, så har vi rygende travlt! Jeg vil gerne ud til debatter i så mange lokalområder i vores valgkreds som muligt, og jeg vil gerne have, at vi inviterer borgerne ud fra devisen: Tag en ven med.  Jeg vil gerne nå rundt til både Snekkersten, Espergærde, Tikøb, Hornbæk, Helsingør eller hvor I nu vil have mig, så hvis du er fra en af byerne, og ved hvor vi kan holde en debat rigtig snart, så sig til. Alle har noget at skulle have sagt og noget de kan bidrage med i denne valgkamp. Hvis vi kan samle vores kræfter, får vi en større samlet styrke.

   Jeg er heldig at have meget aktiv kerne af partimedlemmer i Helsingør og en aktiv bestyrelse, og jeg tror, at vi kan nå langt sammen.

Hvad tror du om dine chancer?

   Ligesom for det danske landshold ved EM ’92 så er det med en vis ydmyghed. Men første forudsætning for at komme på tavlen er, at man er på banen, og det håber jeg medlemmerne den 20. februar beslutter, at jeg kommer. Der skal kæmpes hårdt for det, men når jeg går ind i noget, så gør jeg det 110%. Der kan heldigvis stemmes på mig i hele storkredsen, og Venstre får nok 3 mandater (og forhåbentlig også 4 mandater) i Storkredsen, så det er ikke urealistisk at blive valgt, men det bliver hårdt, især når man er oppe mod så stærke medkandidater som  2 ministre og et siddende mangeårigt folketingsmedlem. Det danske landshold overraskede, og det håber jeg også, at jeg kan.

12. februar 2019

Varmt velkommen til Thomas Bak

Thomas Bak er blevet budt varmt velkommen i de lokale medier i Nordsjælland, efter det er kommet frem, at der skal stemmes om Thomas' kandidatur til folketingskandidat den 20. februar 2019 kl. 18.30 på Skolen ved Kongevejen i Helsingør. Læs med her:


12. februar 2019


Kom til opstillingsmøde hos Venstre i Helsingør, hvor Thomas Bak, som er indstillet som folketingskandidat i Helsingør-kredsen vil præsentere det program og de mærkesager, han vil gå til valg på og svare på spørgsmål.

Opstillingsmødet er den 20. februar kl. 18.30 på Skolen ved Kongevejen i Helsingør.

Generalforsamling

Der er afholdt generalforsamling. Bestyrelsen indstiller ny folketingskandidat.

Foreningen afholdt generalforsamling den 17. januar, hvor den nye bestyrelse blev valgt med Bjørn Cronquist som formand. Bestyrelsen trådte sammen den 5. februar og konstituerede sig som flg: Formand: Bjørn Cronquist. Næstformand. Kari Jørgensen. Kasserer: Karin Andersen. Menige medlemmer: Bettina Cronquist, Marcus Sabri og Freddy Jensen. Bestyrelsens først opgave bliver at finde kredsens nye folketingskandidat, efter Søren Hyldgaard har trukket sig. Medlemmerne inviteres derfor til opstillingsmøde onsdag d. 20. februar kl. 18.30 på Skolen i Bymidten, Trækbanen 18, Helsingør (også kendt som Kongevejens Skole). Det præcise lokale vil blive oplyst her snarest. Alle medlemmer i Venstre Helsingør er velkomne til opstillingsmødet.