Bestyrelsen

3. marts 2019

Den nye bestyrelse blev konstitueret i februar 2017. Der blev på generalforsamlingen i januar valgt ny formand og bestyrelsen blev reduceret til 5 personer, som foreslået af den tidligere bestyrelse.  

Hvem er vi? 

Formand

Bjørn Cronquist

Mail: bjorncro@outlook.dk
Tlf. 30 30 54 67

 

Kasserer

Karin Andersen

Mail: karinandersen1@outlook.dk
Tlf. 20 23 28 50

Kari Jørgensen, næstformand

Mail: kari@willerslev.dk

Kampagnechef

Bettina Cronquist

Mail: bettina@boxquiz.dk


Medlem Europa-udvalg, Nordsjælland

Gregers Schack

Mail: c.g.schack14@gmail.com

 

Jørgen Svaneberg

Mail: jorgen@svaneberg.com


Marcus Sabri

Mail: marcussabri@hotmail.com


Freddy Jensen

Mail: fpj@post11.tele.dk